OVE.ro

Termeni și condiții

TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE OVE.RO

Bine aţi venit! Vă mulţumim pentru vizitarea site-ului www.ove.ro  (denumit în continuare “Site-ul”). Noţiunea de “Site” include, de asemenea, şi newsletter-ul sau mesajele email transmise de Companie. Utilizarea Site-ului este supusă prezentului contract dintre dumneavoastră în calitate de Cumpărător şi S.C. Online Venues & Events S.R.L. (denumită în continuare “Compania”, “Noi” sau “S.C. Online Venues & Events S.R.L.”). Informaţii detaliate în ceea ce priveşte Compania pot fi găsite în pagina de Contact.

Orice trimitere la „Termenii şi Condiţiile de utilizare ove.ro” va putea fi făcută folosindu-se inclusiv noţiunile de „Contract”, „Angajament”, „Termeni şi Condiţii” ori „T&C”, fiecare şi oricare dintre acestea fiind interpretat ca identificând prezentul contract.

Va fi considerat „Cumpărător” în sensul prezentului Contract orice vizitator al Site-ului disponibil la adresa www.ove.ro, indiferent dacă acesta accesează ofertele, respectiv Evenimentele, în sensul achiziţionării produselor sau serviciilor promovate, sau prezenţa sa se rezumă la simpla navigare la nivelul Site-ului.

Contractul este valabil din momentul vizitării Site-ului. Continuarea utilizării reprezintă confirmarea faptului că dumneavoastră, în calitate de Cumpărător, sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile prezente.

T&C se aplica unei singure vizite. De fiecare dată când Cumpărătorul va accesa Site-ul se va încheia un nou Contract.

1. UTILIZARE GRATUITĂ

1.1 UTILIZAREA SITE-ULUI ESTE GRATUITĂ. Pentru confortul dumneavoastră considerăm că este bine să stabilim acest lucru de la început. Compania nu vă va solicita niciun fel de plată pentru accesarea Conţinutului sau a Site-ului.

1.2 Cu toate acestea utilizarea serviciilor de accesare a Site-ului, cum ar fi serviciul Internet, servicii de Internet mobil sau servicii de acces la calculatoare legate la Internet, care nu sunt furnizate de Companie, pot presupune încheierea de contracte cu furnizorii acestora precum şi plata anumitor tarife către respectivii furnizori.

1.3 Publicitatea afişată pe Site sau Conţinutul Ofertelor (aşa cum este descris în secţiunea 3.Conţinutul) nu vă obligă să achiziţionaţi produse sau servicii. Compania nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul reclamelor afişate sau pentru bunurile şi/sau serviciile promovate în cadrul reclamelor.

2. UTILIZAREA CU PLATĂ. MODALITĂȚI DE PLATĂ

2.1 Pentru cumpărarea de bilete, Compania accepta următoarele modalităţi de plata:

Plata cu cardul

2.2 Plățile prin intermediul cardurilor de debit sau credit sunt procesate de către http://www.mobilpay.ro, partenerul Companiei în procesarea acestor plăţi. Comunicaţia cu procesatorul se face prin intermediul unei conexiuni securizate SSL, datele transmise fiind criptate. Toate informaţiile privind cardul vor fi prelucrate exclusiv de către procesatorul de plăţi.

2.3 Prin menținerea activă a opțiunii, sau prin selecția butonului “Plătesc în siguranță”, prezent în cadrul Site-ului ce transferă operarea plății către procesatorul de plăți, cumpărătorul își dă acceptul pentru activarea serviciului prin care se vor putea efectua ulterior plăți online doar prin introducerea elementelor de securitate aferente plăților online.

2.4 Cumparatorului nu ii este permis sa vanda sau sa instraineze biletul cumparat de pe OVE.ro catre o terta parte in scopul obtinerii de avantaje materiale. Organizatorul evenimentului poate refuza participarea detinatorilor unor astfel de bilete la eveniment sau ii poate evacua din locatie.

2.5 Pentru eventualele anulari ale evenimentului pentru care au fost cumparate biletele si restrictionari impuse de organizator sau de institutii ale statului cumparatorul trebuie sa adreseze o cererere de returnare a platii, impreuna cu dovada anularii evenimentului in termen de 24 de ore de la survenirea anularii, la adresa de email contact@ove.ro cu subiectul "Anulare eveniment - returnare plata". Pentru orice cerere de acest fel dupa termenul de 24 de ore, cumparatorul va trebui sa se adreseze organizatorului evenimentului pentru eventualele pretentii.

2.6 OVE.ro  nu este responsabil pentru intarzieri sau amanari. In aceasta situatie Cumparatorul se va adresa direct organizatorului evenimentului pentru eventuale pretentii.

2.7 Avand in vedere ca biletele sunt proprietatea organizatorilor de evenimente si nu a OVE.ro, nu se aplica reglementarile privind politica de garantie. In cazul anularii evenimentelor, OVE.ro va returna cumparatorilor echivalentul valorii biletului.

2.8 OVE.ro nu este raspunzator pentru situatia in care care biletele sunt pierdute/furate/distruse sau deteriorate in orice fel de catre utilizatorul final.

Cumparatorii biletelor sunt obligati sa respecte regulamentele pe care organizatorii le stabilesc pentru buna desfasurare a evenimentelor.

3. CONŢINUTUL

3.1 Site-ul reprezintă o broşură electronică pentru prezentarea gratuită de informaţii privind evenimente, spectacole, concerte (toate acestea fiind denumite generic “Evenimente”) ale unor terţe companii (“Ofertanţi”). Utilizarea Site-ului oferă posibilitatea de a afla informaţii despre Evenimente, însă în aceeași măsură oferă posibilitatea persoanele interesate și de a achiziţiona bilete la aceste Evenimente.

3.2 Conţinutul descris mai sus este inclus în cel puţin una din următoarele categorii:

 • Conţinutul Site-ului este reprezentat de funcţionalitatea tehnică şi de design a Site-ului, inclusiv texte suport, comentarii realizate de Companie, imagini, înregistrări audio sau video;
 • Conţinutul Ofertanţilor este regăsit în Evenimentele afişate, concretizate prin descrieri de produse/servicii, reprezentări de mărci, fişiere tip imagine, link-uri, toate şi oricare dintre acestea cu referire la Evenimente;

Protecţie legală

3.3. Conţinutul Site-ul este protejat prin drepturi de autor şi prin drepturi asupra mărcilor în condiţiile legislaţiei române. Ofertele sunt protejate atât în condiţiile legislaţiei române cât şi, în special, în baza legislaţiei corespunzătoare ţării unde se va încheia contractul pentru furnizarea produsului/serviciului promovat (în general ţara unde este domiciliat sau îşi are sediul Ofertantul).

Utilizarea normală a Conţinutului Site-ului (utilizarea necomercială)

3.4 În utilizarea normală este permis accesul la Conţinutul Site-ului prin afişare pe echipamentul de acces (calculator, laptop, smartphone, tablete etc.) în scopul obţinerii de informaţii sau pentru accesarea ofertelor care direcţionează Cumpărătorii către achiziționarea produselor și serviciilor promovate de Ofertanți .

3.5. Cumpărătorii pot avea, însă nu în mod implicit și nu pentru toate Evenimentele, dreptul de a posta comentarii privind Evenimentele; postarea poate fi adresată doar Ofertantului și/sau poate fi publică putând fi vizualizată și de ceilalți Cumpărători; postarea oricărui comentariu implică acceptarea integrală a prezentului Contract.  Compania îşi rezervă dreptul de a decide când și în ce condiții va activa modulul de postare comentarii cât și de a elimina Conţinutul Cumpărătorilor sau de a bloca accesul la acesta, în condiţiile în care textele în cauză conţin informaţii de natură calomnioasă, au natura de a vătăma drepturile terţilor sau încalcă anumite dispoziţii legale.

CONŢINUTUL OFERTANŢILOR

3.6. Procedura de postare a Evenimentelor

Ofertanţii vor posta Evenimente, prin crearea în prealabil a unei oferte de Eveniment la nivelul Site-ului. Textul propunerii de ofertă poate fi diferit de la Eveniment la Eveniment.

Propunerea de ofertă va fi afişată la nivelul Site-ului (Eveniment) în măsura în care aceasta întruneşte Condiţiile de Postare descrise mai jos. Vor fi aplicabile, în aceeaşi măsură, şi prevederile corespunzătoare Regulilor de Afişare din prezentul Angajament.

3.7. Condiţiile de Postare

Textul propunerii de ofertă va trebui să conţină, în mod cumulativ, următoarele informaţii:

- denumirea Evenimentului; în cazul Ofertantului persoană juridică va fi precizată denumirea corectă şi integrală a Ofertantului astfel cum aceasta se regăseşte în certificatul de înmatriculare;

- obiectul propunerii de ofertă redat prin identificarea exactă a produsului/serviciului asupra căruia se referă biletul sau referitor la care există o anumită promoţie;

- procentul de reducere aplicabil și/sau preţul de cumpărare al produsului/serviciului;

- orice alte detalii necesare unei oferte comerciale valabile şi în concordanţă cu legislaţia aplicabilă.

În cazul în care propunerile de ofertă vor putea încorpora imagini, Ofertanţii vor fi nevoiţi să uploadeze exclusiv fişiere în dimensiunea şi formatul stabilit de Companie. Astfel de imagini vor fi considerate părţi integrante ale propunerii de ofertă, respectiv ale Evenimentului în cauză, Ofertantul purtând răspunderea integrală în privinţa acestora.

3.8. Răspunderea asupra Conţinutului Ofertanţilor

Ofertanţii îşi asumă integral răspunderea în ceea ce priveşte propunerea de ofertă, respectiv Evenimentul postat la nivelul Site-ului.

Compania nu este agent, societate afiliată, subsidiară, reprezentanţă, sau susţinătoare a Ofertanţilor sau a Conţinutului acestora.

Ori de câte ori este utilizat Conţinutul Ofertanţilor prin accesarea ofertelor aferente Evenimentelor, Cumpărătorii intră într-o relaţie contractuală cu aceştia cu Ofertanții.

Utilizări interzise privind Conţinutul

3.9 Este interzisă orice utilizare care nu este conformă cu cea descrisă în aceşti Termeni şi Condiţii. Anumite activităţi interzise în continuare pot constitui infracţiuni sau contravenţii conform legislaţiei române. Compania îşi rezervă dreptul de a face, atunci când consideră necesar, demersuri către autorităţile competente pentru a-şi proteja interesele sau pentru a informa instituţiile statului în ceea ce privesc anumite activităţi cu aparenţă ilegală.

3.10 Este interzisă distribuirea Conţinutul sau alte forme de utilizare neautorizată. Compania nu autorizează folosirea tehnologiei de framing a Conţinutului. Este interzisă restricţionarea, prin orice modalitate tehnică, a accesului altor persoane la Conţinut (cu excepţia persoanelor care se află sub directa supraveghere a Cumpărătorilor şi numai în măsura în care aceştia, sau prevederile legale aplicabile, permit o asemenea restricţionare). Este interzisă utilizarea de mijloace tehnice pentru modificarea, completarea, ştergerea sau afectarea în orice alt mod a Conţinutului. Este interzisă colectarea, automată sau manuală, a informaţiilor personale asociate comentariilor Cumpărătorilor (dacă este cazul).

3.11 Compania nu promite şi nu garantează ca Site-ul reprezintă o bază completă de spectacole, concerte  etc. şi/sau că Evenimentele sunt cele mai avantajoase oferte comerciale disponibile pe piaţă. Compania nu promite şi nu garantează că Ofertanţii vor onora ofertele reprezentate de Evenimente. Compania nu promite şi nu garantează că informaţiile afişate în cadrul Evenimentelor sunt complete, corecte, valabile.

3.12  În cazul în care vor fi încheiate contracte cu Ofertanţii, prin accesarea Evenimentelor în cauză, respectiv prin achiziționarea de bilete, Compania nu va fi parte în acestea. Compania recomandă tuturor Cumpărătorilor posibili consumatori ai produselor/serviciilor promovate în cadrul Site-ului, să se informeze în mod temeinic prin orice mijloace cu privire la Evenimentul respectiv înainte de încheierea oricărui contract, mai precis înainte de a achiziţiona orice produs, respectiv înainte de a beneficia de orice serviciu. Compania nu îşi asumă răspunderea în privinţa eventualelor prejudicii pe care Cumpărătorii le-ar suferi ca urmare a contractărilor cu Ofertanţii sau, dimpotrivă, din lipsa posibilității de a încheia relaţii comerciale cu aceştia.

3.13 Pentru evitarea oricărui dubiu, deși pot fi achiziționate bilete la Evenimentele promovate în cadrul Site-ului, Compania este un simplu intermediar între Cumpărător pe de o parte și Ofertant pe de alta, nicio informaţie aferentă acestora neputând fi interpretată ca o ofertă comercială iniţiată sau susţinută de Companie.

CONŢINUTUL CUMPĂRĂTORILOR

3.14 Utilizând Site-ul, însă numai în condițiile în care Compania la totala ei discreție a introdus această opțiune, va putea fi accesat şi vizualizat Conţinutul Cumpărătorilor concretizat în comentariile acestora. Compania nu verifică corectitudinea şi nu recomandă aplicarea acestui Conţinut la situaţii concrete.

3.15 Deşi facem eforturi să menţinem un Conţinut în limitele legale, Compania nu garantează că anumite informaţii corespunzătoare Conţinutului Cumpărătorilor nu încalcă dispoziţii legale în vigoare, drepturi ale terţilor şi în mod special, drepturi de proprietate intelectuală ce aparţin altor persoane.

3.16 Orice utilizare a Conţinutului sau a Site-ului care încalcă prevederile T&C va fi considerată abuz. Compania îşi rezervă dreptul de a lua orice măsură, inclusiv tehnică, pentru întreruperea abuzurilor, de a urma orice mijloc legal pentru pedepsirea persoanele vinovate şi pentru recuperarea oricărui prejudiciu. Ca măsură tehnică Compania poate, printre altele, decide blocarea accesului anumitor Cumpărători la Site.

4. CARACTERUL EVENIMENTELOR

Utilizarea produselor şi/sau serviciile promovate face obiectul raportului comercial născut între Cumpărător şi Ofertantul în cauză. Compania nu poate fi ţinută răspunzătoare pentru utilizarea produselor şi/sau serviciilor promovate. În cazul în care vor fi achiziționate bilete la Evenimentele Ofertanţilor, Compania nu va fi parte în acestea. Compania recomandă ca anterior achiziţionării de produse, fiecare posibil cumpărător să caute informaţii complete şi actualizate direct de la Ofertanţii în cauză. Compania nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii suferite ca urmare a contractării cu Ofertanţii sau din lipsa posibilităţii de a încheia relaţii contractuale cu aceştia.

5. NOTIFICAREA ABUZURILOR

În situaţia în care anumite elemente de Conţinut încalcă prevederile legale în vigoare, drepturile unor terţe persoane sau dispoziţiile acestui Contract, pot fi transmise notificări la reclamatii@ove.ro.

6. GARANŢII ŞI RĂSPUNDERE

6.1 Atât în privinţa Conţinutului cât şi a serviciilor/produselor prezentate în cadrul Evenimentelor, Compania nu garantează că acestea se potrivesc scopurilor avute în vedere de fiecare Cumpărător sau descrise prin însuşi Evenimentul respectiv. Compania nu garantează veridicitatea ofertelor comerciale reprezentate de Eveniment, neasumându-şi nicio răspundere în ceea ce priveşte legalitatea sau corectitudinea acestora. Compania nu exercită niciun control asupra Ofertanţilor şi, pe cale de consecinţă, nu îşi poate asumă nicio răspundere în ceea ce priveşte activitatea acestora, felul în care aceştia vor onora ofertele.

6.2 Compania nu garantează că Site-ul va funcţiona fără erori sau în mod continuu.

6.3 Compania exclude orice răspundere pentru prejudicii morale sau patrimoniale, directe sau indirecte, prevăzute în prezentul Contract sau previzibile la momentul încheierii acestuia, fie că sunt efective la momentul producerii lor sau provin din beneficii nerealizate, născute din utilizarea sau lipsa posibilităţii de utilizare a Site-ului, a Conţinutului, a produselor/serviciilor Ofertanţilor.

7. REGULI DE AFIŞARE

Prezentele Reguli de Afişare sunt aplicabile atât Cumpărătorilor în ceea ce priveşte comentariile acestora, cât şi Ofertanţilor în ceea ce priveşte propunerile de oferte transmise în vederea afişării Evenimentelor.

7.1. Prin publicarea propunerilor de ofertă (implicit afişarea Evenimentelor), Ofertanţii acordă Companiei o licenţă neexclusivă, nelimitată ca timp sau teritoriu, în vederea utilizării, reproducerii şi comunicării publice a Conţinutului în cauză (identificat a fi Conţinutul Evenimentelor), respectiv a vânzării de bilete la Evenimente. Licenţa astfel acordată se întinde asupra fiecărei componente a Conţinutului avut în vedere, înţelegându-se a fi aplicabilă inclusiv asupra mărcilor ori operelor regăsite la nivelul Conţinutului.

7.2. Compania nu garantează că va afişa, că va afişa într-un anumit interval de timp sau fără erori propunerile de ofertă transmise de Ofertanţi. Compania îşi rezervă dreptul de a şterge orice Eveniment, chiar în lipsa unei solicitări din partea vreunei părţi prejudiciate sau din partea unor autorităţi abilitate, chiar în lipsa unor verificări şi fără a aduce acest lucru la cunoştinţa Cumpărătorilor ori a Ofertantului în cauză.

7.3. Prin transmiterea propunerilor de ofertă, respectiv postarea Evenimentelor, Ofertanţii garantează valabilitatea şi legalitatea acestora, declarând în mod expres că S.C. Online Venues & Events S.R.L.  nu a sugerat sau impus transmiterea propunerilor de ofertă în cauză.

8. PREVEDERI FINALE

8.1 Prezentul contract se completează cu dispoziţiile legale în vigoare, cum ar fi cele privind comerţul electronic, protecţia consumatorului, încheierea contractelor prin mijloace electronice, protecţia drepturilor de proprietate intelectuală, protecţia datelor cu caracter personal şi cele privind infracţiunile în domeniul informatic.

8.2 Orice dispută legată de utilizarea Conţinutului este de competenţa exclusivă a instanţelor din România şi va fi rezolvată conform legislaţiei române în vigoare la momentul acesteia.

 

9. POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

 

9.1. Identitatea si datele de contact ale operatorului

 

ONLINE VENUE & EVENTS S.R.L. (denumita in continuare societatea, compania, platforma sau  Oveit), cu sediul social in Bucuresti, Calea Calarasilor nr. 165, bl. 38, et. 8, ap. 33, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub numarul J40/4236/2015, avand C.U.I. RO 3433927,  in calitate de autor, proprietar si administrator al site-ului www.ove.ro    respecta confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care acceseaza site-ul web, in vederea vizitarii site-ului, inregistrarii evenimentelor, cumpararii de bilete sau a accesarii oricaror altor servicii oferite de catre societate.

Oveit incearca sa protejeze cat mai mult dreptul la intimitate si la imagine al utilizatorilor site-ului, in scopul de a le oferi o experienta online sigura, care sa nu afecteze in mod negativ viata personala a utilizatorilor. In acest sens, depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca informatiile care sunt introduse in sistem sunt utilizate numai in scopurile pe care le aveti in vedere. Suntem 100% antispam.

Prin vizitarea site-ului www.ove.ro, prin inregistrarea contului sau completarea oricarui formular de contact, fiecare utilizator si-a exprimat in mod expres consimtamantul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, in propriul sistem informatic, atat manual cat si automat, in conformitate cu prezenta Politica de confidentialitate si cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) – RGPD.

Daca nu sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate, aveti dreptul si libertatea de a nu crea contul de utilizator si de a nu accesa site-ul web operat de catre Oveit.

 

 

9.2. Definitii:

 • ANSPDCP =  Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • "date cu caracter personal" inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila ("persoana vizata"); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • "prelucrare" inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
 • "restrictionarea prelucrarii" inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 • "operator" inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;
 • "persoana imputernicita de operator" inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;
 • "destinatar" inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;
 • "consimtamant" al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

 

 

9.3. Drepturile utilizatorilor site-ului

Oveit, in calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat masurile tehnice si organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-ului www.ove.ro (persoane vizate conform Regulamentului nr. 679/2016), si anume:

 • Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.
 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).
 • Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

 

Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal obtinute prin intermediul site-ului www.ove.ro este realizata cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/2016.

Pentru orice informari sau solicitari in baza dreptului persoanelor vizate conform RGPD, va puteti adresa la adresele de email: contact@ove.ro sau contact@oveit.com.

 

9.4. Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii. Categoriile de date cu caracter personal colectate si prelucrate de catre Oveit

In momentul vizitarii si/ sau inregistrarii pe site-ul societatii, prin crearea unui cont, prin accesarea, comandarea sau achizitionarea diferitelor produse sau servicii, prin publicarea unor evenimente ori prin activarea unor materiale promotionale sau publicitare, Oveit va colecta de la utilizatorii site-ului date cu caracter personal de natura sa identifice o anumita persoana.

Oveit utilizeaza informatiile colectate, datele cu caracter personal furnizate de catre dvs. la inregistrarea si activitatea desfasurata pe site-urile Oveit in scopul de a facilita accesul la site, de a personaliza si imbunatati anumite produse si servicii, de a permite utilizatorilor sa creeze un cont si un profil, pentru a contacta utilizatorii, pentru a confirma si indeplini solicitarile/ cererile de servicii ale utilizatorilor, pentru a analiza modul in care utilizatorii folosesc site-ul, precum si ii informa cu privire la produsele sau serviciile oferite de catre companie.

Ne putem intemeia prelucrarile de date cu caracter personal pe urmatoarele temeiuri legitime:

 • contract: putem prelucra date cu caracter personal pentru a ne indeplini obligatiile contractuale precum si pentru a furniza serviciile noastre, in cadrul demersurilor premergatoare incheierii unui contract, spre exemplu atunci cand ne solicitati transmiterea unei oferte;
 • consimtamant: putem prelucra date cu caracter personal pe baza consimtamantului liber si neviciat in momentul in care ne furnizati datele respective;
 • interes legitim: putem prelucra datele cu caracter personal in baza interesului legitim, atunci cand, conform evaluarii noastre, consideram ca prelucrarea este corecta, rezonabila si proportionala cu scopul prelucrarii;
 • obligatie legala si interes public: putem prelucra date cu caracter personal in vederea indeplinirii obligatiilor legale ce revin Oveit in calitate de profesionist si angajator.

 

 

Oveit poate colecta datele cu caracter personal ale utilizatorilor in urmatoarele moduri:

 • in mod direct: obtinem date cu caracter personal in mod direct de la utilizatorii site-ului (denumiti in continuare “cumparatorii”), atunci cand acceseaza site-ul, completeaza formularul de contact, utilizeaza formularul de chat existent pe site-ul societatii, opteaza pentru crearea unui cont pe site-ul companiei si/sau opteaza pentru achizitionarea unor produse/servicii de pe site-ul societatii. Putem obtine date cu caracter personal in mod direct de la dumneavoastra atunci cand ne contactati, ne comunicati un e-mail sau ne trimiteti un CV sau cand intrati intr-un raport contractual cu societatea. De asemenea, obtinem date cu caracter personal in mod direct de la utilizatorii site-ului (denumiti in continuare „organizatorii de evenimente” sau „ofertantii”), in momentul in care posteaza pe site-ul companiei evenimentele a caror organizatori sunt;
 • in mod indirect: obtinem date cu caracter personal in mod indirect, in cadrul relatiilor contractuale pe care le desfasuram, de la cumparatori si de la ofertanti, in situatia in care ofertantii instaleaza aplicatiile informatice puse la dispozitie de catre Oveit pe site-urile proprii ale ofertantilor;
 • putem obtine date cu caracter personal si din urmatoarele surse: site-uri profesionale si/sau sociale – in cazul in care accesati paginile noastre oficiale de Facebook, Linkedin, noi vom colecta informatiile privitoare la contul dumneavoastra.

 

Categoriile de date cu caracter personal pe care le furnizati se refera la:

 • date furnizate voluntar legate de vizitarea site-ului si inregistrarea contului de utilizator

pe site: la momentul vizitarii site-ului, a folosirii formularului de contact, a utilizarii functionalitatii de chat si/sau a achizitionarii de produse si servicii, furnizati date cu caracter personal care se pot referi la: nume, prenume, adresa, numar de telefon, adresa de email;

 • date financiare: in momentul in care adaugati datele financiare (numarul contului,

numarul cardului de credit/ debit) necesare pentru achizitionarea produselor si serviciilor, aceste date sunt directionate catre o terta parte, care efectueaza operatiunea de procesare a platilor. Oveit nu stocheaza datele dvs. financiare in sistemele proprii;

 • date colectate automat: in momentul in care interactionati cu site-ul nostru, in mod

automat sunt colectate informatii despre jurnalele de server de pe browser, inclusiv adresa dvs. IP, informatii de tip cookie si pagina pe care ati solicitat-o.

9.4.1. Politica de cookie

Website-ul nostru utilizeaza tehnologia de tip cookie pentru a va oferi un serviciu web mai bun și personalizat.

Un fisier de tip cookie reprezinta un mic fisier text care este stocat si/sau citit de browserul dvs. web pe hard disk-ul dispozitivului dvs. final (de exemplu, computer, laptop sau smartphone) in functie de site-urile web pe care le vizitati. De asemenea, fisierele de tip cookie fac interactiunea dvs. cu site-urile web mai sigura si mai rapida, deoarece acestea iși pot aminti preferintele dvs. (de exemplu, autentificare, limba), trimitand informatiile pe care le contin inapoi la site-ul web originar (first-party cookie) sau catre alt site web caruia le aparțin (third-party cookie), atunci cand vizitati din nou site-ul web respectiv utilizand acelasi dispozitiv final.

Cookie-urile necesare ajuta la a face un site utilizabil prin activarea functiilor de baza, precum navigarea in pagina si accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate functiona corespunzator fara aceste cookie-uri.

Cookie-urile de preferinta permit site-ului sa isi aminteasca informatii care se modifica dupa modul in care se comporta sau arata site-ul, precum limba dvs. preferata sau regiunea in care va aflati.

Cookie-urile de statistica ii ajuta pe proprietarii site-ului sa inteleaga modul in care vizitatorii interactioneaza cu site-ul prin colectarea si raportarea informatiilor in mod anonim.

Cookie-urile de marketing sunt utilizate pentru a-i urmari pe utilizatori de la un site la altul. Intentia este de a afisa anunturi relevante si antrenante pentru utilizatorii individuali.

Cookie-urile neclasificate sunt cookie-uri in curs de clasificare, impreuna cu furnizorii de cookie-uri individuale.

Mai jos veti vedea o lista completa de cookie-uri folosite pe site-ul www.ove.ro si functiile acestora.

 

Denumire

Denumire

Furnizor

Scop

Expirare

Tip

Necesare

_PHPSESSID

Oveit.com

Urmarire informatii sesiune / login / logout

1 luna

Session / Host Only

cart

Oveit.com

Informatii privind shopping cart

1 luna

HTTP / Host Only

Preferinte

_PHPSESSID

Oveit.com

Urmarire informatii sesiune / login / logout

1 luna

Session / Host Only

language

Oveit.com

Informatii privind limba preferata

1 luna

Host Only

Statistici

_gid, _gat

analytics.google.com

Statistici trafic internet

1 luna

HTTP

_hjIncludedInSample

Hotjar.com

Statistici folosire site web

1 an

HTTP

Marketing

intercom-id-q8hzxlp6

Intercom.com

Sistem live chat pentru asistenta tehnica

1 an

HTTP

__zlcmid

Zopim.com

Sistem live chat pentru asistenta tehnica

1 an

HTTP

 

Gestionarea modulelor cookie

Puteti sa gestionati cookie-urile pentru site din setarile browserului si aveti intotdeauna posibilitatea de a modifica aceste setari prin acceptarea, respingerea sau stergerea cookie-urilor.

Daca alegeti sa modificati setarile, este posibil sa descoperiti ca anumite functii sau/ si caracteristici nu vor functiona asa cum trebuie pentru a beneficia de serviciile oferite de site-ul nostru. Setarile browserele difera intre ele, astfel incat, pentru a gestiona cookie-urile, trebuie sa consultati setarile relevante din browserul dumneavoastra.

Daca doriti sa aflati mai multe despre modulele cookie, va rugam sa accesati urmatoarele site-uri, care includ informatii detaliate despre tipurile de cookie-uri, modul in care sunt utilizate si cum puteti gestiona preferintele pentru cookie-uri:

http://www.cookiepedia.co.uk/index.php?title=How_to_Manage_Cookies

http://www.aboutcookies.org/

Microsoft Cookies guide

All About Cookies

De asemenea, pentru informatii detaliate despre dezactivarea si stergerea cookie-urilor in cateva dintre browserele utilizate cel mai frecvent, faceti click mai jos:

Mozilla Firefox®

Microsoft® Internet Explorer

Google Chrome™

Safari®

 

Oveit utilizeaza platforma MailChimp pentru transmiterea mesajelor de marketing – newsletter. Mailchimp se declara a fi in conformitate cu Regulamentul GDPR nr. 679/2016 si ofera posibilitatea renuntarii in orice moment la abonarea la newsletter.           

 

9.5. Protectia datelor cu caracter personal. Impartasirea datelor cu caracter personal.

Perioada de retentie a datelor

Oveit nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului  www.ove.ro, cu exceptia angajatilor si contractorilor carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele Oveit sau pentru a furniza servicii disponibile site-ului Oveit, sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a Oveit sau a angajatilor ori contractorilor acesteia.

Oveit a implementat masurile organizatorice si de securitate necesare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului GDPR.

Oveit, impreuna cu colaboratorii sai, si-a asumat responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal. Totodata, Oveit acorda acces la datele cu caracter personal, angajatilor si colaboratorilor, precum si asociatilor companiei si managementului acesteia, doar in conformitate cu scopul declarat al colectarii datelor.

Datele cu caracter personal puse la dispozitie de catre utilizatorii site-ului Oveit, denumiti  cumparatori vor fi accesate si prelucrate de catre utilizatorii site-ului, denumiti organizatorii de evenimente, in conformitate cu propriile politici de confidentialitate si securitate a datelor adoptate de catre organizatorii de evenimente.

Toti angajatii, colaboratorii, asociatii si managementul Oveit, precum si furnizorii de servicii ai companiei Online Venue & Events S.R.L., care intra in contact cu datele cu caracter personal, trebuie sa actioneze in conformitate cu principiile prezentei politici de confidentialitate a datelor cu caracter personal si au semnat declaratii si acorduri de confidentialitate cu privire la aceste date.

Oveit poate furniza datele cu caracter personal colectate de la dvs. colaboratorilor sai cu care se afla in relatii de parteneriat, in temeiul acordurilor de confidentialitate incheiate cu acesta si numai in scopurile mentionate in cuprinsul prezentei Politici, dupa cum urmeaza: furnizori servicii dezvoltare aplicatii pe mobil, furnizori servicii de plata/ bancare, furnizori realizare, intretinere si gazduire site.

Echipamentele de tip server pe care este gazduit site-ul  www.ove.ro prin intermediul carora sunt colectate date cu caracter personal sunt protejate atat la accesul fizic, cat si la accesul de distanta, fiind instalate in locatii UE (Frankfurt, Germania) si supuse periodic unui audit de securitate.

Datele cu caracter personal ale clientilor (cumparatori si organizatori de evenimente) prelucrate si stocate in sistemele Online Venue & Events S.R.L. pot fi retinute pentru o perioada de cinci ani, calculata de la data ultimei prestari de servicii catre client sau de la ultima sa vizita pe site (oricare dintre evenimente intervine ultimul), ratiunea perioadei de retentie extinsa fiind aceea de a asigura continuitatea in pregatirea serviciilor oferite de  Online Venue & Events S.R.L.

 

9.6. Modificari ale politicii de confidentialitate

Daca va considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, Oveit va publica respectivele modificari in aceasta pagina, pentru a va informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate si modul in care sunt utilizate.

Daca aveti intrebari cu privire la politica de confidentialitate, va rugam sa ne scrieti pe e-mail., la adresele de email: contact@ove.ro sau contact@oveit.com.

 

9.7. Informatii privind ANSPDCP

 

In situatia in care considerati ca drepturile dumneavoastra prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, aveti posibilitatea de a va adresa, prin depunerea unei plangeri, Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv ANSPDCP.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:

 

Adresa:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania

Telefon:

+40.318.059.211
+40.318.059.212

Fax:

+40.318.059.602

Email:

anspdcp@dataprotection.ro

Pagina de internet:

www.dataprotection.ro