OVE.ro

Termeni și condiții

TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE OVE.RO

Bine aţi venit! Vă mulţumim pentru vizitarea site-ului www.ove.ro  (denumit în continuare “Site-ul”). Noţiunea de “Site” include, de asemenea, şi newsletter-ul sau mesajele email transmise de Companie. Utilizarea Site-ului este supusă prezentului contract dintre dumneavoastră în calitate de Cumpărător şi S.C. Online Venues & Events S.R.L. (denumită în continuare “Compania”, “Noi” sau “S.C. Online Venues & Events S.R.L.”). Informaţii detaliate în ceea ce priveşte Compania pot fi găsite în pagina de Contact.

Orice trimitere la „Termenii şi Condiţiile de utilizare ove.ro” va putea fi făcută folosindu-se inclusiv noţiunile de „Contract”, „Angajament”, „Termeni şi Condiţii” ori „T&C”, fiecare şi oricare dintre acestea fiind interpretat ca identificând prezentul contract.

Va fi considerat „Cumpărător” în sensul prezentului Contract orice vizitator al Site-ului disponibil la adresa www.ove.ro, indiferent dacă acesta accesează ofertele, respectiv Evenimentele, în sensul achiziţionării produselor sau serviciilor promovate, sau prezenţa sa se rezumă la simpla navigare la nivelul Site-ului.

Contractul este valabil din momentul vizitării Site-ului. Continuarea utilizării reprezintă confirmarea faptului că dumneavoastră, în calitate de Cumpărător, sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile prezente.

T&C se aplica unei singure vizite. De fiecare dată când Cumpărătorul va accesa Site-ul se va încheia un nou Contract.

1. UTILIZARE GRATUITĂ

1.1 UTILIZAREA SITE-ULUI ESTE GRATUITĂ. Pentru confortul dumneavoastră considerăm că este bine să stabilim acest lucru de la început. Compania nu vă va solicita niciun fel de plată pentru accesarea Conţinutului sau a Site-ului.

1.2 Cu toate acestea utilizarea serviciilor de accesare a Site-ului, cum ar fi serviciul Internet, servicii de Internet mobil sau servicii de acces la calculatoare legate la Internet, care nu sunt furnizate de Companie, pot presupune încheierea de contracte cu furnizorii acestora precum şi plata anumitor tarife către respectivii furnizori.

1.3 Publicitatea afişată pe Site sau Conţinutul Ofertelor (aşa cum este descris în secţiunea 3.Conţinutul) nu vă obligă să achiziţionaţi produse sau servicii. Compania nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul reclamelor afişate sau pentru bunurile şi/sau serviciile promovate în cadrul reclamelor.

2. UTILIZAREA CU PLATĂ. MODALITĂȚI DE PLATĂ

2.1 Pentru cumpărarea de bilete, Compania accepta următoarele modalităţi de plata:

Plata cu cardul

2.2 Plățile prin intermediul cardurilor de debit sau credit sunt procesate de către http://www.mobilpay.ro, partenerul Companiei în procesarea acestor plăţi. Comunicaţia cu procesatorul se face prin intermediul unei conexiuni securizate SSL, datele transmise fiind criptate. Toate informaţiile privind cardul vor fi prelucrate exclusiv de către procesatorul de plăţi.

2.3 Prin menținerea activă a opțiunii, sau prin selecția butonului “Plătesc în siguranță”, prezent în cadrul Site-ului ce transferă operarea plății către procesatorul de plăți, cumpărătorul își dă acceptul pentru activarea serviciului prin care se vor putea efectua ulterior plăți online doar prin introducerea elementelor de securitate aferente plăților online.

2.4 Cumparatorului nu ii este permis sa vanda sau sa instraineze biletul cumparat de pe OVE.ro catre o terta parte in scopul obtinerii de avantaje materiale. Organizatorul evenimentului poate refuza participarea detinatorilor unor astfel de bilete la eveniment sau ii poate evacua din locatie.

2.5 Pentru eventualele anulari ale evenimentului pentru care au fost cumparate biletele si restrictionari impuse de organizator sau de institutii ale statului cumparatorul trebuie sa adreseze o cererere de returnare a platii, impreuna cu dovada anularii evenimentului in termen de 24 de ore de la survenirea anularii, la adresa de email [email protected] cu subiectul "Anulare eveniment - returnare plata". Pentru orice cerere de acest fel dupa termenul de 24 de ore, cumparatorul va trebui sa se adreseze organizatorului evenimentului pentru eventualele pretentii.

2.6 OVE.ro  nu este responsabil pentru intarzieri sau amanari. In aceasta situatie Cumparatorul se va adresa direct organizatorului evenimentului pentru eventuale pretentii.

2.7 Avand in vedere ca biletele sunt proprietatea organizatorilor de evenimente si nu a OVE.ro, nu se aplica reglementarile privind politica de garantie. In cazul anularii evenimentelor, OVE.ro va returna cumparatorilor echivalentul valorii biletului.

2.8 OVE.ro nu este raspunzator pentru situatia in care care biletele sunt pierdute/furate/distruse sau deteriorate in orice fel de catre utilizatorul final.

Cumparatorii biletelor sunt obligati sa respecte regulamentele pe care organizatorii le stabilesc pentru buna desfasurare a evenimentelor.

3. CONŢINUTUL

3.1 Site-ul reprezintă o broşură electronică pentru prezentarea gratuită de informaţii privind evenimente, spectacole, concerte (toate acestea fiind denumite generic “Evenimente”) ale unor terţe companii (“Ofertanţi”). Utilizarea Site-ului oferă posibilitatea de a afla informaţii despre Evenimente, însă în aceeași măsură oferă posibilitatea persoanele interesate și de a achiziţiona bilete la aceste Evenimente.

3.2 Conţinutul descris mai sus este inclus în cel puţin una din următoarele categorii:

  • Conţinutul Site-ului este reprezentat de funcţionalitatea tehnică şi de design a Site-ului, inclusiv texte suport, comentarii realizate de Companie, imagini, înregistrări audio sau video;
  • Conţinutul Ofertanţilor este regăsit în Evenimentele afişate, concretizate prin descrieri de produse/servicii, reprezentări de mărci, fişiere tip imagine, link-uri, toate şi oricare dintre acestea cu referire la Evenimente;

Protecţie legală

3.3. Conţinutul Site-ul este protejat prin drepturi de autor şi prin drepturi asupra mărcilor în condiţiile legislaţiei române. Ofertele sunt protejate atât în condiţiile legislaţiei române cât şi, în special, în baza legislaţiei corespunzătoare ţării unde se va încheia contractul pentru furnizarea produsului/serviciului promovat (în general ţara unde este domiciliat sau îşi are sediul Ofertantul).

Utilizarea normală a Conţinutului Site-ului (utilizarea necomercială)

3.4 În utilizarea normală este permis accesul la Conţinutul Site-ului prin afişare pe echipamentul de acces (calculator, laptop, smartphone, tablete etc.) în scopul obţinerii de informaţii sau pentru accesarea ofertelor care direcţionează Cumpărătorii către achiziționarea produselor și serviciilor promovate de Ofertanți .

3.5. Cumpărătorii pot avea, însă nu în mod implicit și nu pentru toate Evenimentele, dreptul de a posta comentarii privind Evenimentele; postarea poate fi adresată doar Ofertantului și/sau poate fi publică putând fi vizualizată și de ceilalți Cumpărători; postarea oricărui comentariu implică acceptarea integrală a prezentului Contract.  Compania îşi rezervă dreptul de a decide când și în ce condiții va activa modulul de postare comentarii cât și de a elimina Conţinutul Cumpărătorilor sau de a bloca accesul la acesta, în condiţiile în care textele în cauză conţin informaţii de natură calomnioasă, au natura de a vătăma drepturile terţilor sau încalcă anumite dispoziţii legale.

CONŢINUTUL OFERTANŢILOR

3.6. Procedura de postare a Evenimentelor

Ofertanţii vor posta Evenimente, prin crearea în prealabil a unei oferte de Eveniment la nivelul Site-ului. Textul propunerii de ofertă poate fi diferit de la Eveniment la Eveniment.

Propunerea de ofertă va fi afişată la nivelul Site-ului (Eveniment) în măsura în care aceasta întruneşte Condiţiile de Postare descrise mai jos. Vor fi aplicabile, în aceeaşi măsură, şi prevederile corespunzătoare Regulilor de Afişare din prezentul Angajament.

3.7. Condiţiile de Postare

Textul propunerii de ofertă va trebui să conţină, în mod cumulativ, următoarele informaţii:

- denumirea Evenimentului; în cazul Ofertantului persoană juridică va fi precizată denumirea corectă şi integrală a Ofertantului astfel cum aceasta se regăseşte în certificatul de înmatriculare;

- obiectul propunerii de ofertă redat prin identificarea exactă a produsului/serviciului asupra căruia se referă biletul sau referitor la care există o anumită promoţie;

- procentul de reducere aplicabil și/sau preţul de cumpărare al produsului/serviciului;

- orice alte detalii necesare unei oferte comerciale valabile şi în concordanţă cu legislaţia aplicabilă.

În cazul în care propunerile de ofertă vor putea încorpora imagini, Ofertanţii vor fi nevoiţi să uploadeze exclusiv fişiere în dimensiunea şi formatul stabilit de Companie. Astfel de imagini vor fi considerate părţi integrante ale propunerii de ofertă, respectiv ale Evenimentului în cauză, Ofertantul purtând răspunderea integrală în privinţa acestora.

3.8. Răspunderea asupra Conţinutului Ofertanţilor

Ofertanţii îşi asumă integral răspunderea în ceea ce priveşte propunerea de ofertă, respectiv Evenimentul postat la nivelul Site-ului.

Compania nu este agent, societate afiliată, subsidiară, reprezentanţă, sau susţinătoare a Ofertanţilor sau a Conţinutului acestora.

Ori de câte ori este utilizat Conţinutul Ofertanţilor prin accesarea ofertelor aferente Evenimentelor, Cumpărătorii intră într-o relaţie contractuală cu aceştia cu Ofertanții.

Utilizări interzise privind Conţinutul

3.9 Este interzisă orice utilizare care nu este conformă cu cea descrisă în aceşti Termeni şi Condiţii. Anumite activităţi interzise în continuare pot constitui infracţiuni sau contravenţii conform legislaţiei române. Compania îşi rezervă dreptul de a face, atunci când consideră necesar, demersuri către autorităţile competente pentru a-şi proteja interesele sau pentru a informa instituţiile statului în ceea ce privesc anumite activităţi cu aparenţă ilegală.

3.10 Este interzisă distribuirea Conţinutul sau alte forme de utilizare neautorizată. Compania nu autorizează folosirea tehnologiei de framing a Conţinutului. Este interzisă restricţionarea, prin orice modalitate tehnică, a accesului altor persoane la Conţinut (cu excepţia persoanelor care se află sub directa supraveghere a Cumpărătorilor şi numai în măsura în care aceştia, sau prevederile legale aplicabile, permit o asemenea restricţionare). Este interzisă utilizarea de mijloace tehnice pentru modificarea, completarea, ştergerea sau afectarea în orice alt mod a Conţinutului. Este interzisă colectarea, automată sau manuală, a informaţiilor personale asociate comentariilor Cumpărătorilor (dacă este cazul).

3.11 Compania nu promite şi nu garantează ca Site-ul reprezintă o bază completă de spectacole, concerte  etc. şi/sau că Evenimentele sunt cele mai avantajoase oferte comerciale disponibile pe piaţă. Compania nu promite şi nu garantează că Ofertanţii vor onora ofertele reprezentate de Evenimente. Compania nu promite şi nu garantează că informaţiile afişate în cadrul Evenimentelor sunt complete, corecte, valabile.

3.12  În cazul în care vor fi încheiate contracte cu Ofertanţii, prin accesarea Evenimentelor în cauză, respectiv prin achiziționarea de bilete, Compania nu va fi parte în acestea. Compania recomandă tuturor Cumpărătorilor posibili consumatori ai produselor/serviciilor promovate în cadrul Site-ului, să se informeze în mod temeinic prin orice mijloace cu privire la Evenimentul respectiv înainte de încheierea oricărui contract, mai precis înainte de a achiziţiona orice produs, respectiv înainte de a beneficia de orice serviciu. Compania nu îşi asumă răspunderea în privinţa eventualelor prejudicii pe care Cumpărătorii le-ar suferi ca urmare a contractărilor cu Ofertanţii sau, dimpotrivă, din lipsa posibilității de a încheia relaţii comerciale cu aceştia.

3.13 Pentru evitarea oricărui dubiu, deși pot fi achiziționate bilete la Evenimentele promovate în cadrul Site-ului, Compania este un simplu intermediar între Cumpărător pe de o parte și Ofertant pe de alta, nicio informaţie aferentă acestora neputând fi interpretată ca o ofertă comercială iniţiată sau susţinută de Companie.

CONŢINUTUL CUMPĂRĂTORILOR

3.14 Utilizând Site-ul, însă numai în condițiile în care Compania la totala ei discreție a introdus această opțiune, va putea fi accesat şi vizualizat Conţinutul Cumpărătorilor concretizat în comentariile acestora. Compania nu verifică corectitudinea şi nu recomandă aplicarea acestui Conţinut la situaţii concrete.

3.15 Deşi facem eforturi să menţinem un Conţinut în limitele legale, Compania nu garantează că anumite informaţii corespunzătoare Conţinutului Cumpărătorilor nu încalcă dispoziţii legale în vigoare, drepturi ale terţilor şi în mod special, drepturi de proprietate intelectuală ce aparţin altor persoane.

3.16 Orice utilizare a Conţinutului sau a Site-ului care încalcă prevederile T&C va fi considerată abuz. Compania îşi rezervă dreptul de a lua orice măsură, inclusiv tehnică, pentru întreruperea abuzurilor, de a urma orice mijloc legal pentru pedepsirea persoanele vinovate şi pentru recuperarea oricărui prejudiciu. Ca măsură tehnică Compania poate, printre altele, decide blocarea accesului anumitor Cumpărători la Site.

4. CARACTERUL EVENIMENTELOR

Utilizarea produselor şi/sau serviciile promovate face obiectul raportului comercial născut între Cumpărător şi Ofertantul în cauză. Compania nu poate fi ţinută răspunzătoare pentru utilizarea produselor şi/sau serviciilor promovate. În cazul în care vor fi achiziționate bilete la Evenimentele Ofertanţilor, Compania nu va fi parte în acestea. Compania recomandă ca anterior achiziţionării de produse, fiecare posibil cumpărător să caute informaţii complete şi actualizate direct de la Ofertanţii în cauză. Compania nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii suferite ca urmare a contractării cu Ofertanţii sau din lipsa posibilităţii de a încheia relaţii contractuale cu aceştia.

5. NOTIFICAREA ABUZURILOR

În situaţia în care anumite elemente de Conţinut încalcă prevederile legale în vigoare, drepturile unor terţe persoane sau dispoziţiile acestui Contract, pot fi transmise notificări la [email protected].

6. GARANŢII ŞI RĂSPUNDERE

6.1 Atât în privinţa Conţinutului cât şi a serviciilor/produselor prezentate în cadrul Evenimentelor, Compania nu garantează că acestea se potrivesc scopurilor avute în vedere de fiecare Cumpărător sau descrise prin însuşi Evenimentul respectiv. Compania nu garantează veridicitatea ofertelor comerciale reprezentate de Eveniment, neasumându-şi nicio răspundere în ceea ce priveşte legalitatea sau corectitudinea acestora. Compania nu exercită niciun control asupra Ofertanţilor şi, pe cale de consecinţă, nu îşi poate asumă nicio răspundere în ceea ce priveşte activitatea acestora, felul în care aceştia vor onora ofertele.

6.2 Compania nu garantează că Site-ul va funcţiona fără erori sau în mod continuu.

6.3 Compania exclude orice răspundere pentru prejudicii morale sau patrimoniale, directe sau indirecte, prevăzute în prezentul Contract sau previzibile la momentul încheierii acestuia, fie că sunt efective la momentul producerii lor sau provin din beneficii nerealizate, născute din utilizarea sau lipsa posibilităţii de utilizare a Site-ului, a Conţinutului, a produselor/serviciilor Ofertanţilor.

7. REGULI DE AFIŞARE

Prezentele Reguli de Afişare sunt aplicabile atât Cumpărătorilor în ceea ce priveşte comentariile acestora, cât şi Ofertanţilor în ceea ce priveşte propunerile de oferte transmise în vederea afişării Evenimentelor.

7.1. Prin publicarea propunerilor de ofertă (implicit afişarea Evenimentelor), Ofertanţii acordă Companiei o licenţă neexclusivă, nelimitată ca timp sau teritoriu, în vederea utilizării, reproducerii şi comunicării publice a Conţinutului în cauză (identificat a fi Conţinutul Evenimentelor), respectiv a vânzării de bilete la Evenimente. Licenţa astfel acordată se întinde asupra fiecărei componente a Conţinutului avut în vedere, înţelegându-se a fi aplicabilă inclusiv asupra mărcilor ori operelor regăsite la nivelul Conţinutului.

7.2. Compania nu garantează că va afişa, că va afişa într-un anumit interval de timp sau fără erori propunerile de ofertă transmise de Ofertanţi. Compania îşi rezervă dreptul de a şterge orice Eveniment, chiar în lipsa unei solicitări din partea vreunei părţi prejudiciate sau din partea unor autorităţi abilitate, chiar în lipsa unor verificări şi fără a aduce acest lucru la cunoştinţa Cumpărătorilor ori a Ofertantului în cauză.

7.3. Prin transmiterea propunerilor de ofertă, respectiv postarea Evenimentelor, Ofertanţii garantează valabilitatea şi legalitatea acestora, declarând în mod expres că S.C. Online Venues & Events S.R.L.  nu a sugerat sau impus transmiterea propunerilor de ofertă în cauză.

8. PREVEDERI FINALE

8.1 Prezentul contract se completează cu dispoziţiile legale în vigoare, cum ar fi cele privind comerţul electronic, protecţia consumatorului, încheierea contractelor prin mijloace electronice, protecţia drepturilor de proprietate intelectuală, protecţia datelor cu caracter personal şi cele privind infracţiunile în domeniul informatic.

8.2 Orice dispută legată de utilizarea Conţinutului este de competenţa exclusivă a instanţelor din România şi va fi rezolvată conform legislaţiei române în vigoare la momentul acesteia.

 

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Operator

S.C. Online Venues & Events S.R.L.  sau „Compania”

Adresa: Calea Calarasilor, nr 165, Bl.38, Scara 3, Etaj 8, ap 33

Contact: [email protected]

CUI: RO 34339274

J: J40/4236/2015

Număr operator de date cu caracter personal:

S.C. Online Venues & Events S.R.L. 

Număr Registrul General: 0009624 
Număr infochiosk: 145621398497 
Data: 24/04/2015

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Companiei îi revine sarcina de a prelucra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale ale Cumpărătorilor şi/sau Ofertanţilor persoane fizice.

Compania colectează date cu caracter personal în scop statistic, de marketing precum şi în vederea contractării online, respectiv furnizării serviciilor disponibile prin intermediul Site-ului. Compania îşi rezervă dreptul de a utiliza în scop statistic datele asociate conturilor de pe Site.

Vă revine obligaţia de a furniza date cu caracter personal exclusiv în cazul creării de conturi sau afişării de comentarii la nivelul Site-ului. În cazul în care veţi refuza transmiterea datelor personale, nu veţi putea crea conturi şi nici posta comentarii, utilizarea Site-ului de către dumneavoastră rezumându-se la simpla vizualizare a Conţinutului. În mod independent faţă de crearea de conturi, respectiv faţă de transmiterea oricăror date cu caracter personal, veţi putea accesa Evenimentele disponibile pe Site.

În ceea ce priveşte colectarea în scop de marketing, refuzul de a furniza date cu caracter personal va avea ca şi consecinţă imposibilitatea de primi informări din partea Companiei.

Potrivit Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestora.

În vederea exercitării acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către Companie. Notificarea trebuie să conţină o solicitare expresă din partea dumneavoastră, care să privească exercitarea unuia din drepturile amintite; în plus este necesar ca notificarea să fie transmisă în format material prin poşta clasică sau curierat rapid. Notificările de acest gen transmise prin email nu vor fi luate în considerare.

Compania va transmite un răspuns eventualelor solicitări venite din partea dumneavoastră, în maxim 30 de zile calendaristice de la data primirii acestora.

Toate datele personale vor fi păstrate în baze de date securizate, pe serverele Companiei. Pentru protecţia acestora vom lua cel puţin următoarele măsuri de siguranţă: acces limitat numai angajaţilor care au nevoie de aceste date pentru furnizarea serviciilor, acces la bazele de date pe baza de user şi parolă, baze de date stocate pe calculatoare protejate prin firewall.

Compania îşi asumă obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră. Datele personale nu vor fi vândute, înstrăinate sau transmise în vreun alt mod către terţe părţi. Cu toate acestea, rezultatul statistic al prelucrării anumitor date poate fi oferit terţilor în vederea demonstrării performanţelor serviciului regăsit la nivelul Site-ului. Prelucrările statistice vor avea în vedere exclusiv date anonime, nefiind dezvăluită terţilor vreo informaţie concretă referitoare la dumneavoastră.

În situaţia în care consideraţi că prelucrarea datelor este ilegală sau că, prin prelucrarea datelor vă sunt încălcate anumite drepturi, vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal  - www.dataprotection.ro sau instanţelor româneşti abilitate.