OVE.ro

Conferința Națională a Bucătarilor din România - A.N.B.C.T. Brasov - România, 19 septembrie 2018

Sep 19, 2018 at 09:00 Hotel ARO PALACE
There are no available tickets

Prima Conferință Națională a Bucătarilor din  România se va desfășura în 19 septembrie 2018  la Hotel ARO PALACE  din Brașov, sub înaltul patronaj al Ministrului Turismului și al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România.

Prima ediție a Conferinței Naționale a Bucătarilor din România - CNBR -se dorește a fi un eveniment pentru profesioniști din industrie și va arăta un mare potențial pentru toți jucătorii din gastronomia românească.

Sesiunile de dezbateri, live-demo-urile vor aborda problemele actuale și inovațiile din industria gastronomică și ospitalieră din România

Dacă sunteți un bucătar, un patiser, un somelier, un Maître d'Hôtel, un ciocolatier , am dori să vă invităm să vorbim împreună despre gastronomia de mâine.

Conferința Națională a Bucătarilor din  România trebuie să devină un veritabil centru pentru lumea culinară și este conceput pentru a instrui și inspira viitoarea generație de profesioniști.

Această Conferință, cu participare internațională, este organizată pe fondul vidului comunicării reprezentanților artei culinare din România. Fie că ne place sau nu, bucătăria, generic vorbind, ocupă un spaţiu extrem de important în viața fiecăruia dintre noi. Ridicarea gătitului de la rangul de „obligaţie conjugală” la statutul de “artă“ presupune schimbarea unei mentalităţi împământenite.

Acesta este și rolul Asociației Naționale a Bucătarilor și Cofetarilor din Turism - A.N.B.C.T., acela de a capacita toate eforturile profesioniștilor din industria ospitalieră, în general, și cea gastronomică în particular.

Bucătari, patiseri, brutari, cofetari, somelieri, întregul personal din HoReCa, din industria ospitalității  sunt datori a avea o voce comună pentru promovarea ospitalității românești la standarde ridicate de calitate.    Gastronomia românească are prea multe valențe și prea mult potențial pentru a rămâne doar la stadiul de importator de gusturi și platting.

The First National Conference of the Romanian Chefs is to be held on 19th September 2018 at ARO PALACE HOTEL in Brasov under the high patronage of the Romanian Ministry of Tourism and of the Ministry of Agriculture and Rural Development.

The first edition of the National Conference of the Romanian Chefs – CNBR- is intended to be an event for the professionals in the industry and it is going to display a great potential for all the players in the Romanian gastronomy.

The debating sessions, the live-demos are going to approach current issues and the innovations in the Romanian gastronomy and in the hospitality industry.

If you are a chef, a pastry-cook, a sommelier, a Maître d'Hôtel, a chocolate maker, we would like to invite you to talk together about the future gastronomy.

The National Conference of the Romanian Chefs is bound to turn into a genuine center for the gastronomy world and it is designed in order to both train and inspire the future generations of professionals.

This conference, with international participation, is organized amid the void of communication among the representatives of the Romanian culinary art. No matter if we like it or not, gastronomy - generally speaking - plays an extremely important part in everybody's life. Raising the cooking from the status of “conjugal obligation” to that of art implies changing a grounded mentality.

This is precisely the role of the National Association of Cooks and Confectioners of Tourism – Romania (A.N.B.C.T)- that of empowering all the efforts of the professionals in the hospitality industry, in general and in the gastronomy industry in particular.

Chefs, pastry-cooks, bakers, confectioners, sommeliers, the entire staff within HoReCa, within hospitality industry are bound to join forces in order to promote Romanian hospitality at high quality standards. Romanian gastronomy has too many valences and too much potential so that it would remain at a mere status of taster importer and platting.